Jobbar med UFO-Aktuellt och ny lag på gång

På besök på Ikea och Stadium.

I dag har jag börjat skriva på mina artiklar för nästa nummer av UFO-Aktuellt. Så det blev några timmar vid datorn. Men jag och Anneli var också iväg till Jakobsbergs centrum några ärenden och så blev det lunch på Ikea.

Testade deras nya pannbiffsrätt som var i absolut minsta laget men alldeles för få pressgurkor och en fullständigt avslagen cola dessutom.

Nyinköpta.

Vi kikade in på Stadium för att köpa ett par nya utetofflor för verandan åt mig och det var behövligt, de gamla höll på att falla sönder. Var också förbi en bankomat och satte in kontanterna från expot i Jönköping, så nu är dens aken avklarad.

Hjälpte en läsare av UFO-Aktuellt att få tag på ett äldre nummer också. Han mejlade mig efter att ha tappat bort det och nu blev han glad för den lilla hjälpen. Och så har vi diskuterat att ta hand om en sajt som håller på att läggas ned och lägga den under AFU.

Framåt kvällen tittade jag och Anneli på ”The Intern” med Robert De Niro. En mysig film som jag såg på ett plan till USA för många år sedan men den var rolig att se om. Vi gillade den skarpt båda två.

Ett nytt lagförslag om ufo ska upp för diskussion i representanthuset. Ni kan läsa det här. Lagförslaget handlar om den grupp som ska gå igenom de dokument rörande ufo som ska tas fram från olika regeringsorgan. Gruppen ska heta ”Unidentified Anomalous Phenomena Records Review Board”. Detta är inte helt nytt men skrivningen har putsats och ska förhoppningsvis nu beslutas.

Kommittén ska bland annat kunna kräva att de organ eller myndigheter som har förstört uppgifter om UAP, ”teknologier av okänt ursprung eller icke-mänsklig intelligens” ska motivera detta skriftligen. Och om kommittén upptäcker ”okänd teknik som har tillvaratagits eller bevis för biologiska icke-mänskliga intelligenser”, då ska dessa tillfalla den amerikanska regeringen.

De dokument och uppgifter som kommer fram kan sedan offentliggöras om presidenten så beslutar. Presidentens beslut ska sedan omprövas med jämna mellanrum.

Gruppen ska också ha tillgång till alla vittnesmål från ufoobservatörer samt ha tillgång till federala visselblåsare. Den ska också genom justitieministern kunna driva fall i domstol för att få ut information och USA:s utrikesminister ska driva liknande frågor gentemot främmande makt som man misstänker sitter inne med sådan information.

De dokument som kommittén inte anser ska frisläppas ska anges i en uppdatering som ska äga rum var trettionde dag. En gång om året ska kommittén också publicera en rapport om sitt arbete. Även Pentagons ufokontor AARO ska hållas informerat under arbetets gång.

Vi får väl se hur denna skrivning, som har lagts fram av demokraten Robert Garcia tas emot.

Loading